Şeker Ölçüm Çubuklarının SGK Tarafından Ödeneceğine Dair Duyuru

BASIN DUYURUSU
ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI BEDELİNİN SGK TARAFINDAN
ÖDENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavileri için
ihtiyaç duyulan şeker ölçüm çubuklarına ait bedeller Kurumumuz tarafından
karşılanmaktadır.
Sigortalılarımız daha öncede şeker ölçüm çubuklarını Kurumun anlaşmalı olduğu
eczanelerden her hangi bir ücret ödemeden almaktaydı. Ancak her bir firmaya ait şeker ölçüm
çubuklarının fiyatları farklı olduğundan sigortalılarımız eczanelere fark ödemek durumunda
kalıyorlardı.
Balıkesir ilimizde yaşayan bir sigortalımız tarafından şeker ölçüm çubukları ile ilgili olarak
Kurumumuz aleyhine açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesinin 05.11.2010 tarihli ve E.
2010/10024 sayılı kararında
1. Şeker ölçüm çubuklarının yeterli ölçümü sağlamayacak kalitede olup olmadıkları ile ilgili
olarak yeterli denetim ve incelemenin yapılmadığı,
2. Piyasada tıbbi açıdan yetersiz olan ve fiyatı düşük malzemelerin de bulunduğu,
3. Piyasada mevcut kan şekeri ölçüm çubuklarının standartlara uygun olanları arasından en
düşük bedelli olan belirtilmek suretiyle bu bedelin ilgililere ödenmesi gerektiği,
ve hukuka aykırılık bulunduğu belirtilmiş ve her bir kan şeker ölçüm çubuğu için 0.55 TL
ödeneceğine ilişkin dava konusu Tebliğ eki listenin 437. sırasının yürütülmesi
durdurulmuştur.
Danıştay 10. Dairesinin kararına istinaden şeker ölçüm çubukları tıbbi malzeme kapsamında
değerlendirilerek, sigortalıların şeker ölçüm çubuklarını eczane veya medikal firmalardan
temin etmeleri halinde bedelleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle almalarına imkan
sağlanmıştır. Sigortalılarımız tarafından ödenen bedellere ait faturaların Kurumumuza
sunulması durumunda ise Kurumumuzca belirlenen fiyatlar üzerinden kendilerine ödeme
yapılmıştır.
Ancak geçen süreç içerisinde vatandaşlarımızın konuyla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi
amacıyla Danıştay 10. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususlar
çerçevesinde Sağlık Bakanlığından şeker ölçüm cihaz ve çubukların kalitelerine göre
sınıflandırılması istenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı tarafından şeker ölçüm cihaz
ve çubukların kalite ve performans değerlendirmesi yapılarak, yapılan değerlendirme
sonucunda sonuçları uygun bulunan firmalardan alınan fiyat teklifleri Kurumumuz tarafından
incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde şeker ölçüm cihaz ve çubukları için Danıştay 10.
Dairesi tarafından verilen karar göz önünde bulundurularak, şeker ölçüm cihazları için 20 TL
ve şeker ölçüm çubukları için ise 0,32 TL olmak üzere yeni fiyatlar belirlenmiştir.
01.03.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan
düzenlemeyle, şeker ölçüm cihazlarının bedeli de şeker ölçüm çubukları ile birlikte ödeme
listesine alınmıştır. Şeker ölçüm çubuklarından eczanelerin fark ücreti alması uygulaması
kaldırılmış, ancak eczanelerin şeker ölçüm cihazlarından fark almalarına izin verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar